Clínica Dental Núria Vila

 


1. Odontologia general i odontopediatria:

Quan parlem d'odontologia general parlem de diversos tractaments com són:

-La prevenció: Es tracta d'evitar l'aparició de les malalties que afecten a dents i genives amb diverses tècniques com la higiene professional i fomentar la higiene bucal i  l'adquisició d'hàbits saludables per part del pacient. Per tal d'aconseguir estos objectius fem revisions gratuites cada 6 mesos que tenen tamé la important missió detectar els problemes quan encara estan començant.

-L' obturació o reconstrucció: És la reparació d'una dent danyada o fracturada. La causa més comú és la càries que és la destrucció de la dent per part de certes bactèries. És fundamental la detecció precoç abans que evolucione i produisca un grau de destrucció i dolor que ens obligue a extraure la dent o a realitzar una endodòncia.

-Endodòncia: És el que la gent sol anomenar "matar el nervi".Es tracta de traure el nervi de la dent i netejar i reomplir  el conducte o conductes per els que discurria per tal d'eliminar el dolor i evitar la infecció.

 
-Pròtesi: Davant la falta de dents contem amb una àmplia varietat de tipus de pròtesi per a reposar-les.Des de tractaments més senzills i econòmics com són els removibles, fins els més innovadors i fixes com les pròtesi sobre implants. Amb aquestos tractaments busquem tant la restauració de l' estètica com de la funció masticatòria  i per a això contem amb un gran equip de protèsics dentals amb les últimes tecnologies i els materials de més alta qualitat.

 

_  Odontopediatria: Són els tractaments que realitzem als més menuts.A banda d'obturar les possibles càries que puguen aparèixer, en estos menudets és encara més fundamental la prevenció de malalties dentals i de problemes en el recanvi dentari.A més s'ha de contar amb tècniques especials per a disminuir la por i fomentar la confiança.


2. Periodòncia:


Aquesta especialitat engloba les diverses tècniques de tractament de les malaties dels teixits que sostenen les dents que són es genives (gingivitis) i l'ós (peridontitis).

Mentre la gingivitis és temporal i reversible, la periodontitis és crònica i irreversible, encara que es pot frenar i controlar la seua evolució per tal d´evitar la pèrdua de les dents. És l´anomenada "piorrea". 


Tradicionalment es pensava que la pèrdua de dents era inevitable quan s´arribava a certa edat, avui gràcies a´avanç de la ciència sabem que tractant prematurament aquesta malaltia, podem conservar les dents per a sempre. 

El tractament de la peridontitis o enfermetat periodontal consisteix en identificar i controlar les causes, exceptuant el component genètic que no podem evitar.

 

Les principals causes que provoquen aquesta malaltia són:

 

- El sarro i la placa bacteriana: Per a eliminar el sarro, sobretot el que s´acumula baix la geniva i per tant el més perjudicial, s´han de fer curetages o raspats radiculars junt a la neteja tradicional. Aquest tractament es fa normalment dividint la boca en quatre quadrants i amb anestèsia local. En quant a la placa bacteriana, és el pacient dia a dia qui s´ha d´encarregar de controlar-la amb unes bones tècniques d´higiene. 


Per tal d´atacar estes bactèries, ens hem d´ajudar de la

  


clorhexidina, un component que trobem en algunes pastes dentífriques i colutoris, però que no s´ha de gastar més de 15 dies seguits perquè a la llarga pot tacar les dents. En ocasions ens hem d´ajudar tamé d´antibiòtics com el metronidazol.

 

- El tabac: És una causa importantíssima en molts casos de periodontitis. No només facilita la seua aparició, si no que tamé empijora el seu pronòstic i evolució.


-El bruxisme: És un hàbit nerviós que pressenten algunes persones, qué consisteix en apretar o rexinar les dents normalment mentre es dorm.Aquest hàbit té coseqüències molt dolentes a nivell de dents ,genives i de l´articulació temporo-mandibular. En les dents origina desgast i fractures que de vegades arriben a tal extrem que requireixen la rehabilitació amb corones.   

En quant a les genives pot originar o empijorar l´enfermetat periodontal. I en quant a l´articulació pot provocar dolor o desgast, sorolls al obrir la boca o inclús una disminució de l´apertura. Totes estes conseqüències les podem evitar amb una detecció i tractament precoç. Per a tractar el bruxisme fabriquem una fèrula de descàrrega individual acoplada a les dents del pacient, que ha de gastar totes les nits, i de vegades alguna estona durant el dia.

            

- Diabetes: Les persones diabètiques tenen una major probabilitat de patir una peridontitis, però amb un bon control de la glucèmia, una bona higiene i revisions periòdiques, podem disminuir notablement aquesta propensió. 


3. Implants dentals:


Els implants dentals són la manera ideal de reposar les dents que falten d´una manera fixa, fiable i indolora.

Els implants ens serveixen per:

 -Sustituir dents individuals .

 -Fer ponts fixes quan falten vàries dents juntes.

 -Fer pròtesis completes fixes.

 - Servir de soport de pròtesis removibles que volem que vinguen més subjectes i en les que volem eliminar el paladar.L´implant és un tornillo fabricat amb un titani especial que introduit en l´ós té la capacital d´adherir-se completament a ell i fer la funció que fan les arrels de les dents, ,és a dir, la funció de donar soport a la corona de la dent.  A aquest implant s´atornilla o es cementa una corona protèsica mitjançant una sèrie d´aditaments,que serà la que done la funció masticatòria i estètica.

El primer que hem de fer a l´hora de ficar implants és un bon estudi i un bon diagnòstic. A banda de la revisió intraoral del pacient, és necessari realitzar una ortopantomografia per a medir l´ós del que disposa el pacient, per a vore si és suficient o s´ha de recurrir a tècniques de regeneració o a altres alternatives de tractament. De vegades és necessari demanar un TAC per tal d´estudiar el cas. Tamé s´han de tindre en conte altres aspectes del pacient que poden requerir un control previ com són la mala higiene, el tabac, el bruxisme o una diabetes mal controlada.

La tasa d´èxit ´aquest tipus de tractament està al voltant d´un 97%, però depén molt de l´adopció de les precaucions necessàries una vegada analisat cada cas concret respecte als temps d´espera i a la càrrega dels implants, de la qualitat dels materials, de la tècnica quirúrgica i de la colaboració del pacient.

Per a garantir l´adhesió de l´implant a l ´ós del pacient, és fundamental que les bactèries no penetren en esta unió, i per a aconseguir este objectiu hem de prendre una sèrie de mesures com són:

 -El pacient ha de prendre un antibiòtic i utilitzar clohexidina els dies previs i posteriors a la cirurgia.

-Un ambient d´esterilització màxima en el moment de la cirurgia. 

- Una higiene òptima per part del pacient.


4. L´ortodòncia:Són aquelles tècniques destinades a corregir la malposició de les dents que va a originar:

- Problemes estètics.

- Problemes a l´hora de tancar les dents que poden provocar una deficiència masticatòria o en la parla, així com alteracions en l´articulació temporo-mandibular.

- Problemes d´higiene per la dificultat d´accés a totes les suoerfícies de les dents amb el raspall, i per tant més incidència de càries i sarro.

- Problemes de periodontitis pels problemes d´higiene i per la falta de soport d´ós i geniva al tindre les dents tortes.

En el cas de l´ortodòncia, un diagnòstic precoç i acertat és fundamental. Després de la revisió per part de l´especialista, que és un sevei gratuit que oferim, s´ha de fer un estudi amb una ortopantomografia, telerradiografia i uns moldes que prenem al pacient. 

Encara que amb les tècniques actuals es pot ficar ortodòncia a edats adultes, un tractament precoç en xiquets que encara no han canviat totes les dents pot evitar problemes greus posteriors, que requeriran d´un tractament més costós i difícil. Existeix una gran varietat d´aparells ortodòntics:

- Aparells removibles de diversos tipus que gastem fundamentalment en xiquets que no han finalitzat el recanvi.

- Aparells removibles per a casos més senzills que requereixen un moviment dentari menys fort.

- Aparells removibles de manteniment que fiquem quan acaba el tractament d´ortodòncia per a mantindre el ressultat aconseguit. Un exemple d´aquestos tractaments és l´Invisalign o "aparell Invisible".

- Aparells fixes que són els brackets. S´utilitzen quan ja totes les dents són definitives.

 Amb les noves tecnologies contem amb tècniques és ràpides i estètiques com són:

- Brackets estètics, que ja no són els típics metàlics.

- Ortodòncia lingual, on els brackets van per dins en lloc de per la part visible de les dents. Només es pot gastar en casos concrets.  

- Ortodòncia autoligable, amb la qual disminuim considerablement la duració del tractament. 


5. Estètica dental: El somriure és una part fundamental de la cara i de la bellesa i avui en dia contem amb materials i tècniques per tindre una boca de pel.lícula.

 Les alteracions que més preocupen als pacients són:

- Absències dentàries a nivell anterior : Hi han diferents tipus de pròtesi per tal de reposar eixes dents, com són les pròtesi sobre implants o els ponts de porcellana.

- Malposicions dentàries a nivell anterior : EL tractament ideal en estos casos seria l´ortodòncia.

- Dents de color fosc : Un tractament que funciona molt bé per a aclarir el color de les dents és el blanquejament dental.

- Dents anteriors fracturades, desgastades, amb càries o restauracions mal adaptades : En aquestos casos, depenent del tamany del defecte, podem solucionar-lo amb composite estètic  o fer corones o carilles de porcellana si volem restaurar tota la dent.

El blanquejament dental és una tècnica que consisteix en l´aplicació d´uns productes sobre les dents (peròxid d´hidrogen o peròxid de carbamida) que aclareixen el color de les dents. És una tècnica segura i que amb la colaboració del pacient dóna molt bons ressultats. És convenient que la persona que seguisca aquest tractament evite certes substàncies com el tabac i el café per tal d´aconseguir ressultats més efectius duraders.

Actualment, gràcies a les noves tecnologies com el sistema CAD-CAM, es poden fer les estructures de dins de les corones o fundes i dels ponts amb porcellana.Abans el material de l´estructura era metal. D´esta manera, al ser porcellana per fora i per dins, l éstètica és molt més natural i queden unes dents realment boniques.

Un altre tractament que oferim, és l´ús d´àcid hialurònic, per tal de plenar les arruguetes que puguen aparèixer alrededor de la boca.